Ферски потег на Арда Туран, призна дека била од него