100 години од фудбалското примирје во Првата светска војна