Стјуардесите на Вирџин не мораат веќе да се шминкаат