Шок, секс и протест, или последната ревија Џереми Скот