Право на кафана со хиџаб, ок. Право на живот откако ќе те претепааат од одмазда, Хелсиншки?