Опера на Ник Кејв по повод 100 години од Првата светска војна