Помалку позната историја

Koга Бафало Бил настапувал низ Европа