Kанскиот фестивал критикуван затоа што го награди Ален Делон