Интервју со Игор Исаковски

Има сè помалку зборови извадени од џигер