Единствениот уметник кому не му е дозволено да ја користи најрозовата розова боја