Неолит со мирис на сланина

Дали градителите во Стоунхенџ користеле свинска маст за транспорт?