таг: стоунхенџ

Дали градителите во Стоунхенџ користеле свинска маст за транспорт?
Неолит со мирис на сланина

Од нашата дамнешна посета на Стоунхенџ ни останало во сеќавање како среде ливада стојат големи камени блокови, додека наоколу нема камен - ни со камен да фрлиш. За тоа од каде пристигнале сега се знае повеќе, но не и за тоа како. Повеќе