Апаратот кој може да регистрира што си зборувате во себе