Технологија, затоа што домашното воспитување не успеа