Надал на 16 години зборувал како не му се игра на земја