Спортските кариери кои завршија порано поради кобен лет