И така додека гледаме велосипедизам, наидува плантажа марихуана