Девојко, а да прешалташ од кошарка во рагби со ваква рака?