Писмо на читател кој нема разбирачка со ЕХФ и една македонска кладилница