Од нас лошите што сакаме да ви ги замирисаме џемперчињата:

Пушењето, лагите и државата-дадилка