Р`мбај 10.714 години за да стигнеш до една годишна плата на Нејмар