Сочуствуваме со фудбалерот кој се повреди на 5 дена пред Светско