Интервју со Саша Дуеркоп, генерален секретар на КОНИФА

Скопје спремај се за Светско, доаѓаат 500 фудбалери и илјадници навивачи од цел свет