Најјакиот фудбалски терен во Македонија се наоѓа во село Сенокос