Клоп: Добро што доручкуваат овие што ставиле финале во Баку?