Бебето кое го клацкaа Бебето и Ромарио сега вреди 60 милиони евра