Бри Олсон:

„Порното не ме повреди, ама општеството да”