Нека ве разбуди вибратор, затоа што алармот е демоде