показна вежба по размислување

Џон Стјуарт, цитати