Концептот на „преживување” на модната недела е апсурден