Да се преживеат температуриве без да личиш како да си излегол од Вардар