За луѓе со Фајрфокс: внесете „about:performance“ во УРЛ барот и видете кој таб ви цица меморија