Ако до 2050 Москва ќе има клима како Софија, тогаш што е со Скопје?