На профилот на Груевски се разви тематска дискусија