Зошто некои народи се подобри во креативно мислење?