Настан со епски размери

Маратонско читање на сите 18.225 стихови од „Илијадата“ со 66 актери