„Јас“, „осамен“, „секогаш“

Jaзикот на депресијата