Букбокс читанка

„Македонскиот стрип во изданијата на новосадски Дневник“