Археологијата потврдува: злосторството на носење сандали со чорапа има древни корени