Рецензија, омаж и житие

Саво Радусиновиќ, апостол на кафеаната и на секое друго место во кое е тешко да се постои