Мајка ти, перење алишта и вовед во политичка терминологија