Кога секоја дебата за интервенциите на САД би била за Годзила