Последните секунди од рекордниот маратон на Елиуд Кипчоге