Она смешните тротинети на Шаоми можат да се хакнат