Не е сè пусто во турско

Батали англиски, ако е појадок нека е турски