Флешбек:

Кога Боуви реши да му попушти на мајорот Том