Ново од наш Крсте

Да е здрав и жив Ѓорѓија, од кога умре се изнаживеав