Новак пак се здроби од змеење со италијанскиот новинар