Магазинот кој се прослави со разголени спортисти и интервјуа со нив