36 години од најголемата трагедија во рускиот спорт за која се криело